Mezőgazdasági és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása

dreamstime xxl 80102060

pályázati felhívás

I. Kik pályázhatnak:

1. Célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

Mezőgazdasági termelők:

 • mezőgazdaságból származó üzemméretük eléri a 6000 euró STÉ összegnek megfelelő méretet
 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott

Termelői csoport és termelői szervezet, szociális szövetkezet esetében a tagok:

 • árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és
 • legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést.

2. Célterület – Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Mezőgazdasági termelők:

 • árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelő tevékenységből származott
 • feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják
 • élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
 • TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul

Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
 • feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják
 • élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul;
 • élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;

II. Támogatható tevékenységek

1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban

1. Energiafelhasználás csökkentése

a) Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása

Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak illetve hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek:

 • hő technikai adottságainak javítása
 • fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • temperált levegőjű létesítmények energetikai korszerűsítése

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása

Állattartó telepi épületek, építmények:

– hőtechnikai adottságainak javítása

– fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése

– világítási rendszerek korszerűsítése

– beépített technológiai berendezések korszerűsítése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

a) Kertészeti üzemek / Állattartó gazdaságok

– Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez!

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek

 • Épületek, építmények hő technikai adottságainak javítása, hő veszteségének csökkentése
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítése
 • Világítási rendszerek korszerűsítése
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.

A támogatás maximális mértéke: 50%, fiatal mezőgazdasági termelő esetében 60%

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.02.19. napjától van lehetőség.

Első szakasz zárás: 2018.03.19.

{jb_info}A pályázatok további feltételeiről érdeklődjön a Magyar Vidékért Kft.-nél: Szögyényi Imre: 20/590-5717 palyazat@videkert.hu{/jb_info}

Call Now ButtonHirdetni szeretne? SEGÍTEK!
DutchEnglishHungarianUkrainian